Sonntag

FAULER SACK

ISCH BIN EIN FAULER FAULER FAULER FAULER FAULER FAULER ...........

RIESEN SACK.

PS: GRÜßE AN ALLE  FAULEN FAULEN FAULEN FAULEN SÄCKE VOR ALLEM AN DEN CHRISTIAN  , DER NOCH FAULER ALS ICH IST.